• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Mazkapitāla SIA darbības apturēšana

4. Aizpildi reģistrācijas veidlapu

Pēc paziņojumā norādītā kreditoru pieteikšanās termiņa beigām un kreditoru prasījumu apmierināšanas Uzņēmumu reģistram tiek iesniegta pieteikuma veidlapa KR1 ieraksta izdarīšanai komercreģistrā. Pieteikuma veidlapu KR1 paraksta valde.


Papildus informācija:

  • pieteikumā ir jāapliecina, ka komersantam nav nodokļu parādu, un tas ir nokārtojis nodokļu saistības par darbības apturēšanas periodu;
  • pieteikumā ir jāapliecina, ka tam nav darbinieku;
  • pieteikumā ir jāapliecina, ka tas ir iesniedzis gada pārskatu vai — likumā noteiktajos gadījumos — finanšu pārskatu par pēdējo pārskata gadu;
  • pieteikumā ir jāapliecina, ka tas ir iesniedzis nodokļu administrācijai sabiedrības saimnieciskās darbības pārskatu par periodu pēc iepriekšējā pārskata gada beigām;
  • pieteikumā ir jāapliecina, ka tas ir apmierinājis kreditoru prasījumus par saistībām, kuru izpildes termiņš iestājas pirms saimnieciskās darbības apturēšanas perioda vai šā perioda laikā;
  • pieteikumā ir jāapliecina, ka Komerclikuma 333.4 pantā noteiktajā kārtībā nodrošinājis pieteiktos kreditoru prasījumus, kuru izpildes termiņš iestājas pēc komersanta darbības apturēšanas perioda.
KR1 veidlapa
44,6KB , DOCX , atjaunots

Nepieciešamības gadījumā veidlapas ailes var kopēt.