• lv
  • en

Mazkapitāla SIA darbības turpināšana

1. Kopsavilkums

Ja par likvidācijas procesa uzsākšanu un darbības izbeigšanu ir lēmusi dalībnieku sapulce, kamēr nav pabeigts likvidācijas process, tai ir tiesības izbeigt likvidācijas procesu, un turpināt darbību. Ar lēmumu par darbības turpināšanu vienlaicīgi atceļams likvidators, kā arī ieceļama valde.

  • 1-3 darba dienas
    Izskatīšana

Iesniedzamie dokumenti: