• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Mazkapitāla SIA darbības turpināšana

4. Apliecini parakstu

Iesniedzot dokumentus papīra formātā, nepieciešams apliecināt parakstus uz dalībnieku sapulces protokola vai lēmuma un valdes locekļa piekrišanas ieņemt amatu (kas ir atsevišķa dokumenta veidā vai ietverta pieteikuma veidlapā KR18 3.1. apakšpunktā).


Parakstus var apliecināt:

  • pie zvērināta notāra;
  • bāriņtiesā pēc deklarētās dzīvesvietas (ja personai ir Latvijas Republikas personas kods), ja novadā, novada pilsētā vai novada pagastā nav notāra;
  • dokumentus parakstot ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu. Ja dokuments jāparaksta vairākām personām, to var sniegt elektroniski tikai tad, ja visiem parakstītājiem ir elektroniskais paraksts.