• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Mazkapitāla SIA izmaiņas likvidatoru sastāvā

1. Kopsavilkums

Pēc likvidācijas procesa uzsākšanas un pirms tā pabeigšanas var tikt veiktas izmaiņas likvidatoru sastāvā. Dalībnieku sapulce var atcelt iepriekšējo likvidatoru, un viņa vietā iecelt citu personu. Likvidators var arī pats atkāpties no amata.

Norādām, ka saskaņā ar Komerclikumu dalībniekiem/ akcionāriem ir tiesības piedalīties un balsot sapulcē attālināti, vai balsot pirms sapulces. Plašāk lasiet sadaļā Skaidrojums par attālināto dalību dalībnieku, akcionāru un biedru sapulcēs.

  • 1-3 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)
    Izskatīšana

Iesniedzamie dokumenti:

Dokumentu iesniegšanas termiņš Uzņēmumu reģistrā: 3 dienas no lēmuma pieņemšanas.

Ja likvidācijas process uzsākts pēc Valsts ieņēmumu dienesta vai Uzņēmumu reģistra iniciatīvas, dalībnieku sapulcei nav tiesību veikt izmaiņas likvidatoru sastāvā

Skatīt informāciju par to, kā kļūt par komersanta amatpersonu un administratīvo locekli, kā arī par to pienākumiem un pilnvarojumu.