• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Pilnsabiedrība

Pilnsabiedrība ir personālsabiedrība, kuras mērķis ir komercdarbības veikšana, izmantojot kopīgu firmu, un kurā uz sabiedrības līguma pamata apvienojušās divas vai vairākas personas (biedri). Pilnsabiedrības biedri ir personīgi atbildīgi par pilnsabiedrības saistībām. Par pilnsabiedrības biedru var būt fiziska vai juridiska persona, kā arī tiesībspējīga personālsabiedrība.

Pilnsabiedrību var dibināt:

  • Uz nenoteiktu laiku
  • Uz konkrētu termiņu
  • Līdz konkrēta mērķa sasniegšanai