• lv
 • en

Reģistrācija VID

Vienlaikus ar reģistrāciju Uzņēmumu reģistra attiecīgajā reģistrā iespējams pieteikties pievienotās vērtības nodokļa un mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja statusam.

Pievienotās vērtības nodokļa maksātāja statuss

Ja komersants vai uzņēmums vēlas pieteikties pievienotās vērtības nodokļa maksātāja statusam, Uzņēmumu reģistrā vienlaicīgi ar veidlapu iesniedz iesniegumu reģistrācijai ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā.

Plašāka informācija Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļa vietnē

Mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statuss

Mikrouzņēmums ir nodokļu maksātājs, kas maksā īpašu nodokli, nevis atsevišķa komersanta forma.

Par mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju var kļūt:

 • individuālais komersants
 • individuālais uzņēmums
 • zemnieka vai zvejnieka saimniecība
 • fiziskā persona, kas reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējs
 • SIA
 • SIA, kuras pamatkapitāls mazāks par 2800 euro (mazkapitāla sabiedrība)

Mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja statusam var pieteikties, ja atbilst visiem šiem priekšnoteikumiem:

 • saimnieciskās darbības ieņēmumi – apgrozījums – kalendāra gadā nepārsniedz 40 000 EUR;
 • mikrouzņēmuma darbinieku skaits jebkurā brīdī ir ne lielāks par pieciem (darbinieku skaitā neiekļauj prombūtnē esošus vai no darba atstādinātus darbiniekus) un darbinieki tiks informēti saskaņā ar Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 3.panta prasībām;
 • mikrouzņēmuma darbinieka ienākums nepārsniedz 720 EUR mēnesī;
 • nodokļa maksātājs (fiziskā vai juridiskā persona) nav personālsabiedrības biedrs;
 • sabiedrības ar ierobežotu atbildību dalībnieki ir tikai fiziskās personas;
 • sabiedrības ar ierobežotu atbildību valdes locekļi ir tikai mikrouzņēmuma darbinieki;

Lai pieteiktos mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja statusam, Uzņēmumu reģistrā vienlaicīgi ar veidlapu var iesniegt iesniegumu statusa iegūšanai, vai arī veidlapā, punktā “Mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statuss” atzīmēt, ka vēlas pieteikties statusam.

Plašāka informācija Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļa vietnē.