• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Reģistrācija VID

Vienlaikus ar reģistrāciju Uzņēmumu reģistra attiecīgajā reģistrā iespējams pieteikties pievienotās vērtības nodokļa un mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja statusam.

Pievienotās vērtības nodokļa maksātāja statuss

Ja komersants vai uzņēmums vēlas pieteikties pievienotās vērtības nodokļa maksātāja statusam, Uzņēmumu reģistrā vienlaicīgi ar veidlapu iesniedz iesniegumu reģistrācijai ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā.

Plašāka informācija Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļa vietnē

Mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statuss

Mikrouzņēmums ir nodokļu maksātājs, kas maksā īpašu nodokli, nevis atsevišķa komersanta forma.

Par mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju var kļūt:

  • individuālais komersants;
  • individuālais uzņēmums;
  • zemnieka vai zvejnieka saimniecība;
  • fiziskā persona, kas reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējs.

Mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja statusam var pieteikties, ja atbilst visiem šiem priekšnoteikumiem:

  • zemnieka vai zvejnieka saimniecības īpašnieks vai individuālais komersants vai individuālais uzņēmums, vai fiziskā persona, kas reģistrējusies Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējs nav mikrouzņēmuma nodokļa maksātājs;
  • mikrouzņēmuma īpašnieks nav iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājs no saimnieciskās darbības;
  • saimnieciskās darbības ieņēmumi – apgrozījums – kalendāra gadā nepārsniedz pievienotās vērtības nodokļa reģistrācijas slieksni un mikrouzņēmums neplāno kļūt par reģistrētu pievienotās vērtības nodokļa maksātāju līdz pievienotās vērtības nodokļa reģistrācijas sliekšņa sasniegšanai.

Lai pieteiktos mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja statusam, Uzņēmumu reģistrā vienlaicīgi ar veidlapu var iesniegt iesniegumu statusa iegūšanai, vai arī veidlapā, punktā “Mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statuss” atzīmēt, ka vēlas pieteikties statusam.

Plašāka informācija Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļa vietnē.