• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Pilnsabiedrība izmaiņas informācijā par personas datiem

2. Aizpildi reģistrācijas veidlapu

Pieteikuma veidlapu KR18 ir jāparaksta pārstāvēttiesīgajam biedram (biedriem), ievērojot pārstāvības tiesības.


Papildus informācija:

  • ja mainās informācija par fizisku personu, kam ir Latvijas Republikas personas kods, iesniedzama tikai pieteikuma veidlapa KR18, bet nodeva nav maksājama, vai arī paziņojums par to sūtāms uz Uzņēmumu reģistra elektroniskā pasta adresi pasts@ur.gov.lv;
  • ja mainās informācija par juridisku personu, izmaiņas piesakāmas pieteikumā un maksājama valsts nodeva.
KR18 veidlapa
94,5KB , DOCX , atjaunots

Nepieciešamības gadījumā veidlapas ailes var kopēt.