• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Pilnsabiedrības izmaiņas informācijā par prokūristu vai reģistrētu prokūru

3. Apliecini parakstu

Ja tiek pieteiktas izmaiņas prokūras apjomā (mainītas tiesības rīkoties ar nekustamo īpašumu vai pārstāvības tiesību apmērs), paraksts uz pieteikuma veidlapas KR18 ir apliecināms notariāli. Ja tiek pieteiktas izmaiņas informācijā par prokūrista personas datiem, paraksts uz pieteikuma nav jāapliecina notariāli.


Parakstus var apliecināt:

  • Pie zvērināta notāra
  • Bāriņtiesā pēc deklarētās dzīvesvietas (ja personai ir Latvijas Republikas personas kods), ja novadā, novada pilsētā vai novada pagastā nav notāra
  • Dokumentus parakstot ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu. Ja dokuments jāparaksta vairākām personām, to var sniegt elektroniski tikai tad, ja visiem parakstītājiem ir elektroniskais paraksts.