• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Pilnsabiedrības izmaiņas informācijā par prokūristu vai reģistrētu prokūru

4. Apmaksā nodevas

Valsts nodevas apmaksu veic pakalpojumu portālā registrs.ur.gov.lv pēc pieteikuma sagatavošanas saskaņā ar pakalpojuma aprēķināto maksu! *Izņemot gadījumos, kad nevar iesniegt portālā.

*Gadījumos, kad dokumentus nevar iesniegt pakalpojumu portālā, Valsts nodeva ir jāsamaksā pirms pieteikuma iesniegšanas reģistrācijai. Reģistrācija tiek veikta tikai pēc tam, kad Uzņēmumu reģistrs var pārliecināties, ka valsts nodeva ir ieskaitīta Valsts kases kontā. Valsts nodevu var veikt ar pārskaitījumu jebkurā bankā 2 dienas pirms dokumentu iesniegšanas e-pastā vai pa pastu.

Lai atgūtu nepareizi samaksāto (nepareizs konts u.c.) vai pārmaksāto summu par reģistrācijas vai maksas pakalpojumu, Uzņēmumu reģistrā ir jāiesniedz iesniegums.


Reģistrācija 3 darba dienu laikā

Valsts nodeva par 1 izmaiņas reģistrāciju

20,00 EUR

Apmaksu veic tikai tad, ja mainās informācija par amatpersonu, kam nav Latvijas Republikas personas koda.

Valsts nodeva par 2 vai vairāk izmaiņu reģistrāciju

30,00 EUR

Apmaksu veic, ja vienlaikus tiek pieteiktas divas vai vairākas izmaiņas prokūrās vai informācijā par prokūristiem.

Reģistrācija 1 darba dienas laikā

Valsts nodeva par 1 izmaiņas reģistrāciju

60,00 EUR

Apmaksu veic tikai tad, ja mainās informācija par amatpersonu, kam nav Latvijas Republikas personas koda.

Valsts nodeva par 2 vai vairāk izmaiņu reģistrāciju

90,00 EUR

Apmaksu veic, ja vienlaikus tiek pieteiktas divas vai vairākas izmaiņas prokūrās vai informācijā par prokūristiem.