• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Pilnsabiedrības likvidācija divos posmos (1. posms)

3. Apliecini parakstu

Iesniedzot dokumentus papīra formātā, nepieciešams apliecināt parakstus uz pieteikuma veidlapas KR13 un likvidatora piekrišanas ieņemt amatu (kas ir atsevišķa dokumenta veidā vai ietverta pieteikuma veidlapas KR13 3.1. apakšpunktā).


Parakstus var apliecināt:

  • pie zvērināta notāra;
  • bāriņtiesā pēc deklarētās dzīvesvietas (ja personai ir Latvijas Republikas personas kods), ja novadā, novada pilsētā vai novada pagastā nav notāra;
  • dokumentus parakstot ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu. Ja dokuments jāparaksta vairākām personām, to var sniegt elektroniski tikai tad, ja visiem parakstītājiem ir elektroniskais paraksts.