• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Pilnsabiedrības likvidācija divos posmos (2. posms)

2. Aizpildi reģistrācijas veidlapu

Pieteikuma veidlapu KR14 paraksta visi likvidatori.


Papildus informācija:

  • pieteikumā likvidators apliecina, ka likvidācijas slēguma finanšu pārskats un sabiedrības atlikušās mantas sadales plāns nav apstrīdēts tiesā vai ka prasība tikusi noraidīta;
  • pieteikumā likvidators apliecina, ka visi kreditoru prasījumi ir apmierināti vai tiem paredzētā nauda ir deponēta un ir segti visi likvidācijas izdevumi;
  • pieteikumā likvidators apliecina, ka sabiedrības dokumenti ir nodoti glabāšanā arhīvā;
  • pieteikumā likvidators apliecina, ka visi biedri ir piekrituši sabiedrības atlikušās mantas sadalei ātrāk nekā divus mēnešus pēc slēguma finanšu pārskata un atlikušās mantas sadales plāna nosūtīšanas biedriem, ja pieteikums sniegts pirms šā termiņa beigām.
KR14 veidlapa
43,3KB , DOCX , atjaunots

Nepieciešamības gadījumā veidlapas ailes var kopēt.