• lv
  • en

Pilnsabiedrības nodalīšana, ja neveido jaunu sabiedrību 2. posms

1. Kopsavilkums

Pēc kreditoru prasījumu nodrošināšanas katra reorganizācijas procesā iesaistītā sabiedrība ne agrāk kā trīs mēnešus pēc paziņojuma publicēšanas dienas iesniedz komercreģistra iestādei pieteikumu, lai komercreģistrā tiktu izdarīts ieraksts par reorganizāciju.

  • 3 darba dienas
    Izskatīšana

Iesniedzamie dokumenti: