• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Pilnsabiedrības nodalīšana, ja veido jaunu sabiedrību 1. posms

1. Kopsavilkums

Nodalīšanas gadījumā sadalāmā sabiedrība nodod daļu savas mantas vienai iegūstošajai sabiedrībai vai vairākām šādām sabiedrībām. Nodalīšanas gadījumā sadalāmā sabiedrība turpina pastāvēt. Iegūstošā sabiedrība ir jaundibināma sabiedrība.

Nodalīšanas gadījumā visi sadalāmās sabiedrības dalībnieki (biedri) vai daļa no viņiem kļūst par iegūstošās sabiedrības dalībniekiem (biedriem) vai par vienīgo iegūstošās sabiedrības dalībnieku (biedru) kļūst sadalāmā sabiedrība saskaņā ar lēmumu par sabiedrības nodalīšanu. Reorganizācija veicama divos posmos.

  • 3 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)*
    Izskatīšana

* Likumā noteiktais termiņš dokumentu izskatīšanai var tikt pagarināts, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu.


Iesniedzamie dokumenti:

Dokumentu iesniegšanas termiņš Uzņēmumu reģistrā: 14 dienas no reorganizācijas lēmuma vai lēmuma projekta sastādīšanas.