• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Pilnsabiedrības nodalīšana, ja veido jaunu sabiedrību 1. posms

5. Reorganizācijas lēmuma/līguma vai reorganizācijas lēmuma/līguma projekta grozījumi

Sabiedrībām ir tiesības veikt grozījumus reorganizācijas lēmumā/līgumā vai lēmuma/līguma projektā, kas jau ticis iesniegts komercreģistra iestādei un izsludināts. Lēmuma/līguma vai lēmuma/līguma projekta grozījumus ir iespējams veikt līdz lēmuma par reorganizāciju pieņemšanai. Šādā gadījumā reorganizācijas lēmuma/līguma vai lēmuma/līguma projekta grozījumi komercreģistra iestādei nav jāiesniedz.

Ja lēmumā/līgumā vai tā projektā izmaiņas tiek veiktas pēc tam, kad biedru sapulce ir pieņēmusi lēmumu par reorganizāciju, reorganizācijas process jāuzsāk no jauna. Reorganizācijas lēmums/līgums vai tā projekts atkārtoti jāiesniedz komercreģistra iestādei un tas atkārtoti jāizsludina.

Dokumentu iesniegšanas termiņš Uzņēmumu reģistrā: 14 dienas no reorganizācijas lēmuma/līguma vai lēmuma/līguma projekta grozīšanas.