• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Pilnsabiedrības pārrobežu apvienošana 1. posms

1. Kopsavilkums

Pārrobežu reorganizācijas rezultātā Latvijā reģistrēta sabiedrība apvienota ar citā Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrētu komercsabiedrību. Pārrobežu reorganizācijas gadījumā piemērojamas Komerclikuma normas, kas attiecas uz kapitālsabiedrību apvienošanu, vērā ņemot Komerclikumā noteiktos pārrobežu apvienošanas īpašos noteikumus.

Reorganizācijā iesaistītās sabiedrības reorganizācijas procesu veic atbilstoši tās dalībvalsts normatīvajiem aktiem, kurā attiecīgā iesaistītā sabiedrība ir reģistrēta. Dažādu jomu vai konkrētu nozaru uzņēmumiem nav atšķirīgi pārrobežu apvienošanās noteikumi. Reorganizācija veicama divos posmos.

  • 3 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)
    Izskatīšana

Iesniedzamie dokumenti:

Dokumentu iesniegšanas termiņš Uzņēmumu reģistrā: 14 dienas no reorganizācijas līguma projekta sastādīšanas.