• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

1.posms

5. Paziņojums kreditoriem

Pieteikumam par reorganizācijas uzsākšanu pievieno paziņojumu kreditoriem, kurā tie uzaicināmi pieteikt savus prasījumus. Komercreģistra iestāde savā tīmekļvietnē publicē paziņojumu kreditoriem.


Paziņojumā norāda:

  • reorganizācijā iesaistīto sabiedrību firmas un reģistrācijas numurus;
  • reorganizācijas veidu;
  • kreditoru prasījumu pieteikšanas termiņu, kurš nedrīkst būt īsāks par vienu mēnesi no paziņojuma publicēšanas dienas.
Paziņojums kreditoriem
37,6KB , DOCX , atjaunots