• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Pilnsabiedrības pārveidošana 1. posms

2. Reorganizācijas lēmums vai lēmuma projekts

Pārveidojamā sabiedrība sastāda lēmumu vai lēmuma projektu, ko paraksta sabiedrības pārstāvēttiesīgais biedrs.


Dokumentā norāda:

 • Pārveidojamās un iegūstošās sabiedrības firmu, juridisko adresi un reģistrācijas numuru;
 • Iegūstošās sabiedrības veidu;
 • Sabiedrību kapitāla daļu (akciju) apmaiņas koeficientu un piemaksu (ja tādas paredzētas) lielumu;
 • Kapitāla daļu (akciju) sadalījumu starp iegūstošās sabiedrības dalībniekiem (akcionāriem);
 • Iegūstošās sabiedrības kapitāla daļu (akciju) nodošanas noteikumus pārveidojamās sabiedrības biedriem;
 • Atlīdzības apmēru pārveidojamās sabiedrības biedriem, kuri biedru sapulcē balso pret reorganizāciju un prasa sabiedrībai atpirkt savas daļas (akcijas) iegūstošajā sabiedrībā;
 • Tiesības, kuras iegūstošā sabiedrība piešķir pārveidojamās sabiedrības pārraudzības institūciju un izpildinstitūciju locekļiem;
 • Dienu, ar kuru pārveidojamās sabiedrības darījumi iegūstošās sabiedrības grāmatvedībā tiks uzskatīti par iegūstošās sabiedrības darījumiem;
 • Reorganizācijas sekas pārveidojamās sabiedrības darbiniekiem;
 • Reorganizācijas procesā veicamās darbības un to veikšanas termiņus.