• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Pilnsabiedrības pievienošana 1. posms

1. Kopsavilkums

Pievienošana ir process, kurā viena vai vairākas sabiedrības (pievienojamās sabiedrības) nodod visu savu mantu citai jau pastāvošai sabiedrībai (iegūstošā sabiedrība).  Pievienošanas gadījumā pievienojamā sabiedrība beidz pastāvēt bez likvidācijas procesa. Tās rezultātā visas pievienojamās sabiedrības tiesības un saistības pāriet iegūstošajai sabiedrībai. Reorganizācija veicama divos posmos.

  • 3 dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)*
    Izskatīšana

* Likumā noteiktais termiņš dokumentu izskatīšanai var tikt pagarināts, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu.


Iesniedzamie dokumenti:

Dokumentu iesniegšanas termiņš Uzņēmumu reģistrā: 14 dienas no reorganizācijas līguma vai līguma projekta sastādīšanas.