• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Pilnsabiedrības pievienošana 2. posms

4. Biedru sapulce

Katras reorganizācijas procesā iesaistītās personālsabiedrības biedru un sabiedrības ar ierobežotu atbildību dalībnieku sapulce ne agrāk kā divas nedēļas, bet akciju sabiedrības akcionāru sapulce  - ne agrāk kā mēnesi pēc reorganizācijas līguma vai līguma projekta izsludināšanas Reģistra tīmekļvietnē https://info.ur.gov.lv izskata un apstiprina līgumu vai līguma projektu un pieņem lēmumu par reorganizāciju. Ja saistībā ar reorganizāciju izdarāmi kapitālsabiedrības statūtu grozījumi vai personālsabiedrības līguma grozījumi, lēmumu par to pieņem vienlaikus ar lēmumu par reorganizāciju. Dokumenti tiek uzskatīti par izsludinātiem nākamajā dienā pēc dokumenta pievienošanas reģistrācijas lietai. Līdz 2023. gada 30. jūnijam datums, kad dokumenti pievienoti reģistrācijas lietai, redzams valsts notāra lēmumā par dokumentu pievienošanu reģistrācijas lietai.

Lēmums par reorganizāciju ir pieņemts, ja par to nobalso visi personālsabiedrības biedri.

Personālsabiedrības līgumā var paredzēt, ka lēmums par reorganizāciju ir pieņemts, ja par to nobalso ne mazāk kā divas trešdaļas biedru.

Biedru sapulces protokolā norāda tos biedrus, kuri sapulcē par lēmuma par reorganizāciju pieņemšanu balsojuši pret šo lēmumu.