• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Pilnsabiedrības pievienošana 2. posms

10. Lēmuma par reorganizāciju apstrīdēšana

Pamatojoties uz reorganizācijā iesaistītās sabiedrības dalībnieka/akcionāra/biedra, valdes vai padomes locekļa prasību, tiesa var atzīt lēmumu par reorganizāciju par spēkā neesošu, ja tas pieņemts, pārkāpjot likumu, kapitālsabiedrības statūtus vai personālsabiedrības līgumu, un šos pārkāpumus nav iespējams novērst vai tie netiek novērsti tiesas noteiktajā termiņā. Sabiedrība, kuras dalībnieku/akcionāru/biedru sapulces lēmums par reorganizāciju atzīts par spēkā neesošu, iesniedz komercreģistra iestādei paziņojumu par reorganizācijas apstrīdēšanu. Komercreģistra iestāde savā tīmekļvietnē https://info.ur.gov.lv publicē paziņojumu par reorganizācijas apstrīdēšanu.

 • 3 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)
  Izskatīšana
 • 0,00 EUR
  Izmaksas

Iesniedzamie dokumenti:

  • paziņojums par reorganizācijas apstrīdēšanu;
  • tiesas nolēmums.

Dokumentu iesniegšanas termiņš Uzņēmumu reģistrā: 15 dienas no tiesas nolēmuma spēkā stāšanās dienas.