• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Pilnsabiedrības pievienošana 2. posms

2. Reorganizācijas līgums

Visas reorganizācijas procesā iesaistītās sabiedrības slēdz reorganizācijas līgumu. Līgums slēdzams rakstveidā.


Dokumentā norāda:

 • Visu reorganizācijā iesaistīto sabiedrību firmas, juridiskās adreses un reģistrācijas numurus;
 • Sabiedrību kapitāla daļu (akciju) apmaiņas koeficientu un piemaksu (ja tādas paredzētas) lielumu;
 • Kapitāla daļu (akciju) sadalījumu starp iegūstošās sabiedrības dalībniekiem (akcionāriem);
 • Iegūstošās sabiedrības kapitāla daļu (akciju) nodošanas noteikumus pievienojamās sabiedrības biedriem;
 • Atlīdzības apmēru biedriem, kuri sapulcē balso pret reorganizāciju un prasa sabiedrībai atpirkt savas daļas (akcijas) iegūstošajā sabiedrībā;
 • Laiku, no kura nodotās kapitāla daļas (akcijas) dod tiesības saņemt dividendes vai peļņas daļu iegūstošajā sabiedrībā, un šo laiku ietekmējošos noteikumus (ja tādi paredzēti);
 • Tiesības, kuras iegūstošā sabiedrība piešķir pievienojamās katras kapitāla daļu (akciju) kategorijas kapitāla daļu (akciju) turētājiem un obligacionāriem, kuriem pieder konvertējamās obligācijas;
 • Tiesības, kuras iegūstošā sabiedrība piešķir pievienojamās sabiedrības pārraudzības institūciju un izpildinstitūciju locekļiem;
 • Dienu, ar kuru pievienojamās sabiedrības darījumi iegūstošās sabiedrības grāmatvedībā tiks uzskatīti par iegūstošās sabiedrības darījumiem;
 • Reorganizācijas sekas pievienojamās sabiedrības darbiniekiem;
 • Reorganizācijas procesā veicamās darbības un to veikšanas termiņus;
 • Ja iegūstošā sabiedrība ir personālsabiedrība, pievienojamās sabiedrības biedra/ dalībnieka/akcionāra statusu iegūstošajā sabiedrībā (komplementārs vai komandīts), kā arī tā kapitāla daļas apmēru.

Ja visas pievienojamās sabiedrības kapitāla daļas (akcijas) pieder iegūstošajai sabiedrībai, reorganizācijas līgumā vai līguma projektā nav jānorāda sabiedrību kapitāla daļu (akciju) apmaiņas koeficientu un piemaksu lielumu; kapitāla daļu (akciju) sadalījumu starp iegūstošās sabiedrības dalībniekiem (akcionāriem); iegūstošās sabiedrības kapitāla daļu (akciju) nodošanas noteikumus pievienojamās sabiedrības dalībniekiem (akcionāriem); atlīdzības apmēru dalībniekiem (akcionāriem), kuri sapulcē balso pret reorganizāciju; laiku, no kura nodotās kapitāla daļas (akcijas) dod tiesības saņemt dividendes vai peļņas daļu iegūstošajā sabiedrībā; tiesības, kuras iegūstošā sabiedrība piešķir pievienojamās katras kapitāla daļu (akciju) kategorijas kapitāla daļu (akciju) turētājiem un obligacionāriem, kuriem pieder konvertējamās obligācijas.

Minētās ziņas reorganizācijas līgumā vai līguma projektā nav jānorāda arī gadījumā, ja vienam dalībniekam (akcionāram) tieši vai netieši pieder visas pievienojamās sabiedrības un iegūstošās sabiedrības kapitāla daļas (akcijas) un reorganizācijas rezultātā iegūstošā sabiedrība neizlaiž jaunas kapitāla daļas (akcijas).