• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Pilnsabiedrības sašķelšana, ja neveido jaunu sabiedrību, 1.posms

5. Biedru sapulces protokols vai lēmums

Katras iesaistītās sabiedrības dalībnieku sapulce ne agrāk kā mēnesi pēc reorganizācijas lēmuma/līguma projekta izsludināšanas Reģistra tīmekļvietnē https://info.ur.gov.lv izskata lēmuma/līguma projektu un pieņem lēmumu par reorganizāciju.  Dokumenti tiek uzskatīti par izsludinātiem nākamajā dienā pēc dokumenta pievienošanas reģistrācijas lietai. Līdz 2023. gada 30. jūnijam datums, kad dokumenti pievienoti reģistrācijas lietai, būs redzams valsts notāra lēmumā par dokumentu pievienošanu reģistrācijas lietai.