• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Pilnsabiedrības sašķelšana, ja neveido jaunu sabiedrību, 1.posms

7. Reorganizācijas lēmuma/līguma projekta grozījumi

Ja reorganizācijas lēmuma/līguma projekts ir iesniegts Uzņēmumu reģistrā un pievienots sabiedrības reģistrācijas lietai, bet tiek grozīts - sabiedrībai atkārtoti, ir jāuzsāk reorganizācijas process, iesniedzot grozīto reorganizācijas lēmuma/līguma projektu Uzņēmumu reģistrā. Dalībnieku/akcionāru/biedru sapulce ne agrāk kā mēnesi pēc grozītā reorganizācijas lēmuma/līguma projekta izsludināšanas Reģistra tīmekļvietnē https://info.ur.gov.lv izskata grozītā reorganizācijas lēmuma/līguma projektu un pieņem lēmumu par reorganizāciju. Ja sabiedrība jau bija izsludinājusi paziņojumu kreditoriem par reorganizāciju oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, tad pēc dalībnieku/akcionāru/biedru sapulces lēmuma pieņemšanas paziņojums kreditoriem izsludināms atkārtoti.

Vienlaikus norādāms, ka gadījumā, ja reorganizācijas laikā kāda no reorganizācijā iesaistītajām sabiedrībām mainījusi nosaukumu vai tikusi pārveidota par cita veida sabiedrību, tas nebūtu uzskatāms par pamatu, lai veiktu grozījumus reorganizācijas lēmuma/līguma projektā.

Iesniedzamie dokumenti:

Dokumentu iesniegšanas termiņš Uzņēmumu reģistrā: 14 dienas no reorganizācijas līguma projekta grozīšanas.