• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Pilnsabiedrības sašķelšana, ja veido jaunu sabiedrību, 2.posms

8. Aizpildi reģistrācijas veidlapu

Sadalāmās sabiedrības pieteikuma veidlapas KR12 eksemplāru paraksta pārstāvēttiesīgais biedrs. Iegūstošās sabiedrības pieteikuma veidlapu KR4, ja izveidota kapitālsabiedrība, vai veidlapu KR3, ja izveidota personālsabiedrība, paraksta dibinātāji vai jebkura cita persona, kurai dibinātāji to ir uzticējuši darīt (iesniedzama notariāli apliecināta pilnvara).


Papildu informācija:

  • Vienlaicīgi ar reģistrācijas pieteikumu iespējams iesniegt pieteikumu prokūras reģistrācijai
KR12 veidlapa
40KB , DOCX , atjaunots
KR4 veidlapa
54,1KB , DOCX , atjaunots
KR3 veidlapa
49KB , DOCX , atjaunots

Nepieciešamības gadījumā veidlapas ailes var kopēt.

Šeit atradīsi veidlapas reorganizācijas procesiem, kas uzsākti līdz 31.05.2023.