• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Pilnsabiedrības sašķelšana, ja veido jaunu sabiedrību, 2.posms

7. Mantas novērtējums

Ja iegūstošā sabiedrība ir kapitālsabiedrība, veicams sadalāmās sabiedrības attiecīgās mantas daļas novērtējums, lai noteiktu tās pietiekamību iegūstošās sabiedrības dibināšanai.

Atzinumu sniedz persona, kura ir Uzņēmumu reģistra mantiskā ieguldījuma vērtētāju sarakstā, vai revidents, kurš pārbaudīja reorganizācijas lēmumu/līgumu vai lēmuma/līguma projektu.