• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

SIA

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ir komercsabiedrība, kuras pamatkapitāls sastāv no pamatkapitāla daļu nominālvērtības kopsummas.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ir slēgta sabiedrība, un tās daļas nav publiskas apgrozības objekts. Sabiedrība ir juridiska persona.

  • Minimālais pamatkapitāla lielums ir 2800 EUR
  • Dibinātāji var būt fiziskas un juridiskas personas
  • Pamatkapitālu var apmaksāt ar naudas vai mantisko ieguldījumu.