• lv
  • en

Licences

1. Kopsavilkums

Šajā sadaļā atrodama informācija par konkrēto komercdarbības veidu (atlasīts pēc NACE klasifikatora) nepieciešamajām atļaujām un licencēm, izpildot Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākuma plāna 2008.gadam 24. pasākumu „Vienotas informācijas pieejas punkta izveide par licencēm un atļaujām”.

Informācija iegūta un apkopota pēc Latvijas Republikas ministriju un to padotības iestāžu sniegtajiem datiem.  Katrā sadaļā, uzspiežot uz saites pie informācijas atrašanas vietas, atvērsies katras iestādes mājas lapa uz konkrētu vietu, kā atļauju vai licenci attiecīgajā iestādē saņemt.