• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Licences

5. Apstrādes rūpniecība

Licence melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai Latvijas Republikā

Izsniedz: Valsts vides dienests

Informācijas atrašanas vieta: https://www.vvd.gov.lv/lv/pakalpojumi/licence-melno-un-krasaino-metalu-atgriezumu-un-luznu-iepirksanai-latvijas-republika


A un B kategorijas piesārņojošo darbības atļauju izsniegšana, grozījumu veikšana un anulēšana

Izsniedz: Valsts vides dienests

Informācijas atrašanas vieta: https://www.vvd.gov.lv/lv/pakalpojumi/un-b-kategorijas-piesarnojoso-darbibas-atlauju-izsniegsana-grozijumu-veiksana-un-anulesana


C kategorijas piesārņojošās darbības apliecinājums

Izsniedz: Valsts vides dienests

Informācijas atrašanas vieta:

https://www.vvd.gov.lv/lv/pakalpojumi/c-kategorijas-piesarnojosas-darbibas-registracija

Pakalpojums sniegts tikai elektroniski: http://www.vvd.gov.lv/e-pakalpojumi/ 


Siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauju izsniegšana, grozījumu veikšana un anulēšana

Izsniedz: Valsts vides dienests

Informācijas atrašanas vieta: http://www.vvd.gov.lv/e-pakalpojumi/ 


Licenču darbībām ar aukstuma aģentiem izsniegšana, grozījumu veikšana un anulēšana 

Izsniedz: Valsts vides dienests

Informācijas atrašanas vieta: http://www.vvd.gov.lv/e-pakalpojumi/ 


Iesniegumi tādu produktu tirdzniecībai, kuru sastāvā ir paaugstināts organisko šķīdinātāju saturs

Izsniedz: Valsts vides dienests

Informācijas atrašanas vieta: http://www.vvd.gov.lv/e-pakalpojumi/


Atbilstības apliecība: kuģu būve, projektēšana, modernizācija un remonts

Izsniedz: VSIA “Latvijas Jūras administrācija” Kuģošanas drošības inspekcija

Informācijas atrašanas vieta: https://www.lja.lv/


Atbilstības apliecība: kuģa drošības aprīkojuma periodiskās pārbaudes, kā arī tā apkope, remonts un modernizācija

Izsniedz: VSIA “Latvijas Jūras administrācija” Kuģošanas drošības inspekcija

Informācijas atrašanas vieta: https://www.lja.lv/


Drošības apliecību izsniegšana personām, kuras pārvadātāja vai dzelzceļa pārvaldītāja uzdevumā nodrošina attiecīgos tehnoloģiskos procesus (dzelzceļa infrastruktūras tehniskā aprīkojuma būvniecību, remontu un apkopi, dzelzceļa ritošā sastāva būvniecību, remontu un tehnisko apkopi un manevru darbus) (Dzelzceļa likuma 35.pants).

Izsniedz: Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija

Informācijas atrašanas vieta: http://www.vdzti.gov.lv


Atļauja iegādāties alkoholiskos dzērienus, kuriem piemēro akcīzes nodokļa atbrīvojumus

Izsniedz: Valsts ieņēmumu dienests

Informācijas atrašanas vieta: https://www.vid.gov.lv/lv/akcizes-jomas-pakalpojumi vai https://www.vid.gov.lv/lv/licences-un-atlaujas


Atļauja denaturētā spirta iegādei

Izsniedz: Valsts ieņēmumu dienests

Informācijas atrašanas vieta: https://www.vid.gov.lv/lv/akcizes-jomas-pakalpojumi vai https://www.vid.gov.lv/lv/licences-un-atlaujas


Izziņa naftas produktu iegādei izmantošanai koksa ķīmiskajai apstrādei

Izsniedz: Valsts ieņēmumu dienests

Informācijas atrašanas vieta: https://www.vid.gov.lv/lv/akcizes-jomas-pakalpojumi vai https://www.vid.gov.lv/lv/licences-un-atlaujas


Izziņa naftas produktu izmantošanai divējādi vai citiem mērķiem (nevis par degvielu vai kurināmo)

Izsniedz: Valsts ieņēmumu dienests

Informācijas atrašanas vieta: https://www.vid.gov.lv/lv/licences-un-atlaujas vai https://www.vid.gov.lv/lv/akcizes-jomas-pakalpojumi


Saimnieciskās darbības vietas ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem reģistrācija saimnieciskās darbības vietu reģistrā

Izsniedz: VSIA "Latvijas proves birojs"

Informācijas atrašanas vieta: http://www.prove.lv/businessmen/index.php


Šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas statusa piešķiršana

Izsniedz: Lauksaimniecības datu centrs

Informācijas atrašanās vieta: www.ldc.gov.lv


Atļaujas attiecībā uz darbībām ar blakusproduktiem un atvasinātiem produktiem

Izsniedz: Pārtikas un veterinārais dienests

Informācijas atrašanās vieta: http://www.zm.gov.lv/partikas-un-veterinarais-dienests/statiskas-lapas/veidlapas?nid=2097#jump      


Nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas atbilstības sertifikāts

Izsniedz: Pārtikas un veterinārais dienests

Informācijas atrašanās vieta: http://www.zm.gov.lv/partikas-un-veterinarais-dienests/statiskas-lapas/veidlapas?nid=2097#jump     


Vai atradāt šajā lapā meklēto informāciju?
Šī tīmekļa vietne ir daļa no portāla “Tava Eiropa”. Sniedziet mums atsauksmes, izmantojot Eiropas Komisijas atsauksmju veidlapu.

Atsauksme par kvalitāti