• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Licences

2. Būvniecība

Reģistrācija Būvkomersantu reģistrā

Izsniedz: Būvniecības valsts kontroles birojs, informācijas tālrunis: 67013328, 67013369, 67013368

Informācijas atrašanas vieta: https://bis.gov.lv/bisp/lv/construction_companies

Prasības, rekvizīti un veidlapas: https://bis.gov.lv/bisp/registri/buvkomersantu-registrs--2/prasibas-rekviziti-un-registram-iesniedzamas-veidlapas


Vai atradāt šajā lapā meklēto informāciju?
Šī tīmekļa vietne ir daļa no portāla “Tava Eiropa”. Sniedziet mums atsauksmes, izmantojot Eiropas Komisijas atsauksmju veidlapu.

Atsauksme par kvalitāti