• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Licences

20. Citi pakalpojumi

Darbību ar jonizējošā starojuma avotiem paziņošana, reģistrēšana un licencēšana

Izsniedz: Valsts Vides dienests

Informācijas atrašanas vieta: https://www.vvd.gov.lv/lv/pakalpojumi/darbibu-ar-jonizejosa-starojuma-avotiem-pazinosana-registresana-un-licencesana


Tehniskie noteikumi virszemes ūdensobjektu tīrīšanai vai padziļināšanai

Izsniedz: Valsts vides dienests

Informācijas atrašanas vieta: https://www.vvd.gov.lv/lv/pakalpojumi/tehniskie-noteikumi-virszemes-udensobjektu-tirisanai-vai-padzilinasanai


Tehniskie noteikumi ostas akvatorijas tīrīšanai vai padziļināšanai

Izsniedz: Valsts vides dienests

Informācijas atrašanas vieta: https://www.vvd.gov.lv/lv/pakalpojumi/tehniskie-noteikumi-ostu-akvatoriju-tirisanai-vai-padzilinasanai


Paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums

Izsniedz: Valsts vides dienests

Informācijas atrašanas vieta: https://www.vvd.gov.lv/lv/pakalpojumi/paredzetas-darbibas-ietekmes-uz-vidi-sakotnejais-izvertejums


Izziņa par ietekmes uz vidi novērtējuma, sākotnējā izvērtējuma vai tehnisko noteikumu nepieciešamību (fiziskai personai)

Izsniedz: Valsts vides dienests

Informācijas atrašanas vieta: https://www.vvd.gov.lv/lv/pakalpojumi/izzina-par-ietekmes-uz-vidi-novertejuma-sakotneja-izvertejuma-vai-tehnisko-noteikumu-nepieciesamibu-fiziskai-personai


Izziņa par ietekmes uz vidi novērtējuma, sākotnējā izvērtējuma vai tehnisko noteikumu nepieciešamību (juridiskai personai)

Izsniedz: Valsts vides dienests

Informācijas atrašanas vieta: https://www.vvd.gov.lv/lv/pakalpojumi/izzina-par-ietekmes-uz-vidi-novertejuma-sakotneja-izvertejuma-vai-tehnisko-noteikumu-nepieciesamibu-juridiskai-personai


Vides tehniskie noteikumi

Izsniedz: Valsts vides dienests

Informācijas atrašanas vieta: https://www.vvd.gov.lv/lv/pakalpojumi/vides-tehniskie-noteikumi


Speciālās atļaujas (licences) farmaceitiskajai darbībai

Izsniedz: Zāļu valsts aģentūra

Informācijas atrašanas vieta: https://www.zva.gov.lv/lv/industrijai/aptiekas/aptiekas-darbiba/specialas-atlaujas-licences-farmaceitiskajai-darbibai


Saimnieciskās darbības vietas ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem reģistrācija saimnieciskās darbības vietu reģistrā

Izsniedz: VSIA "Latvijas proves birojs"

Informācijas atrašanas vieta: http://www.prove.lv/businessmen/index.php  


 Sertifikāts alkoholisko dzērienu patstāvīgajiem sīkražotājiem

Izsniedz: Valsts ieņēmumu dienests

Informācijas atrašanas vieta: https://www.vid.gov.lv/lv/licences-un-atlaujas


Atļauja vienreizējai darbībai (pārvietošanai, realizācijai, nodošanai glabāšanā citām personām vai iznīcināšanai)

Izsniedz: Valsts ieņēmumu dienests

Informācijas atrašanas vieta: https://www.vid.gov.lv/lv/licences-un-atlaujas


Atļauja naftas produktu atlikumu pārvietošanai vai realizācijai

Izsniedz: Valsts ieņēmumu dienests

Informācijas atrašanas vieta: https://www.vid.gov.lv/lv/licences-un-atlaujas


Akcīzes nodokļa vispārējā nodrošinājuma apliecība

Izsniedz: Valsts ieņēmumu dienests

Informācijas atrašanas vieta: https://www.vid.gov.lv/lv/akcizes-jomas-pakalpojumi vai https://www.vid.gov.lv/lv/akcizes-nodokla-nodrosinajumi


Akcīzes nodokļa vienreizējā nodrošinājuma apliecība

Izsniedz: Valsts ieņēmumu dienests

Informācijas atrašanas vieta: https://www.vid.gov.lv/lv/akcizes-jomas-pakalpojumi vai https://www.vid.gov.lv/lv/akcizes-nodokla-nodrosinajumi


Izziņa par tiesībām iegādāties iezīmētos (marķētos) naftas produktus (izmantošanai brīvostās un speciālajās  ekonomiskajās zonās)

Izsniedz: Valsts ieņēmumu dienests

Informācijas atrašanas vieta: https://www.vid.gov.lv/lv/licences-un-atlaujas 


Izziņa par tiesībām iegādāties iezīmētos (marķētos) naftas produktus (juridiskām personām)

Izsniedz: Valsts ieņēmumu dienests

Informācijas atrašanas vieta: https://www.vid.gov.lv/lv/licences-un-atlaujas   


Izziņa par tiesībām iegādāties eļļas atkritumus (juridiskām personām)

Izsniedz: Valsts ieņēmumu dienests

Informācijas atrašanas vieta: https://www.vid.gov.lv/lv/licences-un-atlaujas  vai https://www.vid.gov.lv/lv/akcizes-jomas-pakalpojumi


Atļauja pagaidu ievešanai

Izsniedz: Valsts ieņēmumu dienests

Informācijas atrašanās  vieta: https://www.vid.gov.lv/lv/licences-un-atlaujas  


Atļauja atzītā nosūtītāja un atzītā saņēmēja statusa izmantošanai

Izsniedz: Valsts ieņēmumu dienests

Informācijas atrašanās vieta: https://www.vid.gov.lv/lv/licences-un-atlaujas  


Atļauja ievešanai pārstrādei

Izsniedz: Valsts ieņēmumu dienests

Informācijas atrašanās vieta: https://www.vid.gov.lv/lv/licences-un-atlaujas   


Atļauja izvešanai pārstrādei

Izsniedz: Valsts ieņēmumu dienests

Informācijas atrašanās vieta: https://www.vid.gov.lv/lv/licences-un-atlaujas  


Atļauja muitas brokeru darbībai

Izsniedz: Valsts ieņēmumu dienests

Informācijas atrašanās vieta: https://www.vid.gov.lv/lv/licences-un-atlaujas   


Atļauja pārstrādei muitas kontrolē

Izsniedz: Valsts ieņēmumu dienests

Informācijas atrašanās vieta: https://www.vid.gov.lv/lv/licences-un-atlaujas  


Atļauja preču pagaidu uzglabāšanas vietas turēšanai

Izsniedz: Valsts ieņēmumu dienests

Informācijas atrašanās vieta: https://www.vid.gov.lv/lv/licences-un-atlaujas  


Muitas noliktavas turēšanas atļauja

Izsniedz: Valsts ieņēmumu dienests

Informācijas atrašanās vieta: https://www.vid.gov.lv/lv/licences-un-atlaujas  


Vienkāršoto procedūru atļauja

Izsniedz: Valsts ieņēmumu dienests

Informācijas atrašanās vieta: https://www.vid.gov.lv/lv/licences-un-atlaujas 


Atļauja ievest preces labdarībai vai filantropiskai darbībai

Izsniedz: Valsts ieņēmumu dienests

Informācijas atrašanās vieta: https://www.vid.gov.lv/lv/licences-un-atlaujas  


Atļauja īpašai izlietošanai

Izsniedz: Valsts ieņēmumu dienests

Informācijas atrašanās vieta: https://www.vid.gov.lv/lv/licences-un-atlaujas  


Atļauja regulārajai kuģu satiksmei

Izsniedz: Valsts ieņēmumu dienests

Informācijas atrašanās vieta: https://www.vid.gov.lv/lv/licences-un-atlaujas  


Atļauja tranzīta vienkāršojumiem jūras pārvadājumos

Izsniedz: Valsts ieņēmumu dienests

Informācijas atrašanās vieta: https://www.vid.gov.lv/lv/licences-un-atlaujas  


Atļauja tranzīta vienkāršojumiem gaisa pārvadājumos

Izsniedz: Valsts ieņēmumu dienests

Informācijas atrašanās vieta: https://www.vid.gov.lv/lv/licences-un-atlaujas  


Atzītā komersanta sertifikāts

Izsniedz: Valsts ieņēmumu dienests

Informācijas atrašanās vieta: https://www.vid.gov.lv/lv/licences-un-atlaujas  


Preču izcelsmi un statusu apliecinošie sertifikāti (EUR.1, EUR-MED, A.TR)

Izsniedz: Valsts ieņēmumu dienests

Informācijas atrašanās vieta: Sertifikātu EUR.1, EUR-MED un A.TR apstiprināšana | Valsts ieņēmumu dienests (vid.gov.lv)


Atzītā eksportētāja atļauja

Izsniedz: Valsts ieņēmumu dienests

Informācijas atrašanās vieta: Atzītā eksportētāja atļaujas iegūšana | Valsts ieņēmumu dienests (vid.gov.lv)


Saistošā izziņa par izcelsmi

Izsniedz: Valsts ieņēmumu dienests

Informācijas atrašanās vieta: Nepreferenciāla / preferenciāla preču izcelsme | Valsts ieņēmumu dienests (vid.gov.lv) sadaļā “Saistošā izziņa par izcelsmi”


Saistošā izziņa par tarifu

Izsniedz: Valsts ieņēmumu dienests

Informācijas atrašanās vieta: https://www.vid.gov.lv/lv/pakalpojumi/saistosa-izzina-par-tarifu-sit 


Atļauja izmantot vispārējo galvojumu muitas procedūras – laišana brīvā apgrozībā – un pārējo muitas procedūru (izņemot muitas procedūru - tranzīts) nodrošināšanai

Izsniedz: Valsts ieņēmumu dienests

Informācijas atrašanās vieta: https://www.vid.gov.lv/lv/licences-un-atlaujas


Atļauja izmantot vispārējo galvojumu vai atbrīvojumu no galvojuma tranzīta muitas procedūras izpildes nodrošināšanai

Izsniedz: Valsts ieņēmumu dienests

Informācijas atrašanās vieta: https://www.vid.gov.lv/lv/licences-un-atlaujas  


Izziņa naftas produktu izmantošanai divējādi vai citiem mērķiem (nevis par degvielu vai kurināmo)

Izsniedz: Valsts ieņēmumu dienests

Informācijas atrašanās vieta: Izziņa par naftas produktu izmantošanu citiem mērķiem (nevis par degvielu vai kurināmo) | Valsts ieņēmumu dienests (vid.gov.lv)  


Izziņa naftas produktu iegādei izmantošanai koksa ķīmiskajai apstrādei

Izsniedz: Valsts ieņēmumu dienests

Informācijas atrašanās vieta: Izziņa par naftas produktu iegādi izmantošanai koksa ķīmiskajai apstrādei | Valsts ieņēmumu dienests (vid.gov.lv)  


Atļauja denaturētā spirta iegādei

Izsniedz: Valsts ieņēmumu dienests

Informācijas atrašanās vieta: Atļauja denaturētā spirta iegādei | Valsts ieņēmumu dienests (vid.gov.lv)  


Atļauja iegādāties alkoholiskos dzērienus, kurus atbrīvo no akcīzes nodokļa.

Izsniedz: Valsts ieņēmumu dienests

Informācijas atrašanās vieta: Atļauja denaturētā spirta iegādei | Valsts ieņēmumu dienests (vid.gov.lv)  


Licence ārpakalpojuma grāmatvedības pakalpojumu sniegšanai

No 2023.gada 1.jūlija būs spēkā obligātā ārpakalpojumu grāmatvežu licencēšana, līdz ar to licences iegūšanai nav palicis daudz laika, savukārt bez licences strādāt nebūs atļauts. Licencēšanas prasības attiecas uz juridiskām un fiziskām personām (saimnieciskās darbības veicējiem), kas sniedz ārpakalpojuma grāmatvedības pakalpojumus un ir reģistrējušies Valsts ieņēmumu dienestā (VID) kā Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjekts – VID jābūt reģistrētam NILLTPFN likuma darbības veidam – grāmatvedības ārpakalpojumi. Fiziskai personai, kas sniedz grāmatvedības ārpakalpojumus, jābūt VID reģistrētai fiziskās personas saimnieciskai darbībai.

Izsniedz: Valsts ieņēmumu dienests

Informācijas atrašanās vieta: Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana | Valsts ieņēmumu dienests (vid.gov.lv)


Vai atradāt šajā lapā meklēto informāciju?
Šī tīmekļa vietne ir daļa no portāla “Tava Eiropa”. Sniedziet mums atsauksmes, izmantojot Eiropas Komisijas atsauksmju veidlapu.

Atsauksme par kvalitāti