• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Licences

4. Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauja

Izsniedz: vietējā pašvaldība. Pirms tam jāsaņem Valsts vides dienesta izsniegta derīgo izrakteņu (izņemot pazemes ūdeņus) atradnes pase, Valsts vides dienesta noteikts derīgo izrakteņu ieguves limits.

Informācijas atrašanas vieta: http://www.vvd.gov.lv/pakalpojumi-un-veidlapas/


Zemes dzīļu izmantošanas licence

Izsniedz: Valsts vides dienests

Informācijas atrašanas vieta: http://www.vvd.gov.lv/izsniegtas-atlaujas-un-licences/zemes-dzilu-izmantosanas-licences/


Atļauja grunts novietošanai jūras novietnē

Izsniedz: Valsts vides dienests

Informācijas atrašanas vieta: http://www.vvd.gov.lv


Licence ogļūdeņražu meklēšanai

Izsniedz: Ekonomikas ministrija, kontaktpersona Enerģētikas politikas administrēšanas departamenta vecākā eksperte Inga Lāce, 67013116, Inga.Lace@em.gov.lv

Informācijas atrašanās vieta: https://em.gov.lv/lv/nozares_politika/zemes_dzilu_izpete/


Licence ogļūdeņražu izpētei un ieguvei

Izsniedz: Ekonomikas ministrija, kontaktpersona Enerģētikas politikas administrēšanas departamenta vecākā eksperte Inga Lāce, 67013116, Inga.Lace@em.gov.lv 

Informācijas atrašanās vieta: https://em.gov.lv/lv/nozares_politika/zemes_dzilu_izpete/


Dabas resursu lietošanas atļauja

Izsniedz: Valsts vides dienesta

Informācijas atrašanas vieta: http://www.vvd.gov.lv/pakalpojumi-un-veidlapas/


Vai atradāt šajā lapā meklēto informāciju?
Šī tīmekļa vietne ir daļa no portāla “Tava Eiropa”. Sniedziet mums atsauksmes, izmantojot Eiropas Komisijas atsauksmju veidlapu.

Atsauksme par kvalitāti