• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Licences

4. Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauja

Izsniedz: Valsts vides dienests

Informācijas atrašanas vieta: http://www.vvd.gov.lv/pakalpojumi-un-veidlapas/


Zemes dzīļu izmantošanas licence

Izsniedz: Valsts vides dienests

Informācijas atrašanas vieta: https://registri.vvd.gov.lv/izsniegtas-atlaujas-un-licences/atlauju-un-licencu-mekletajs/


Dabas resursu lietošanas atļauja

Izsniedz: Valsts vides dienesta

Informācijas atrašanas vieta: https://www.vvd.gov.lv/lv/pakalpojumi/dabas-resursu-lietosanas-atlauja


Vai atradāt šajā lapā meklēto informāciju?
Šī tīmekļa vietne ir daļa no portāla “Tava Eiropa”. Sniedziet mums atsauksmes, izmantojot Eiropas Komisijas atsauksmju veidlapu.

Atsauksme par kvalitāti