• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Licences

3. Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība

Lauksaimniecības produktu importa un eksporta licencēšana

Izsniedz: Lauku atbalsta dienests

Informācijas atrašanas vieta: http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/tirgus-pasakumi/importa-eksporta-licencesana/


Ūdens resursu lietošanas atļauja

Izsniedz: Valsts vides dienests 

Informācijas atrašanas vieta: http://www.vvd.gov.lv/pakalpojumi-un-veidlapas/


Licence zvejai piekrastes ūdeņos

Izsniedz: Valsts vides dienests, informācijas tālrunis: 67084200

Informācijas atrašanas vieta: http://www.vvd.gov.lv/izsniegtas-atlaujas-un-licences/zvejas-licences/


Licence rūpnieciskajai zvejai iekšējos ūdeņos

Izsniedz: Valsts vides dienests, informācijas tālrunis: 67084200

Informācijas atrašanas vieta: http://www.vvd.gov.lv/izsniegtas-atlaujas-un-licences/zvejas-licences/


Licence zvejai jūras ūdeņos

Izsniedz: Valsts vides dienests, informācijas tālrunis: 67084200

Informācijas atrašanas vieta: http://www.vvd.gov.lv/izsniegtas-atlaujas-un-licences/zvejas-licences/


Zvejas žurnāls zvejai piekrastes ūdeņos

Izsniedz: Valsts vides dienests, informācijas tālrunis: 67084200

Informācijas atrašanas vieta: http://www.vvd.gov.lv/izsniegtas-atlaujas-un-licences/zvejas-licences/


Zvejas žurnāls rūpnieciskai zvejai iekšējos ūdeņos

Izsniedz: Valsts vides dienests, informācijas tālrunis: 67084200

Informācijas atrašanas vieta: http://www.vvd.gov.lv/izsniegtas-atlaujas-un-licences/zvejas-licences/


Eiropas Kopienas zvejas žurnāls

Izsniedz: Valsts vides dienests, informācijas tālrunis: 67084200

Informācijas atrašanas vieta: http://www.vvd.gov.lv/izsniegtas-atlaujas-un-licences/zvejas-licences/


Zvejas darbību elektroniska reģistrēšana un ziņošana (ERS sistēma)

Izsniedz: Valsts vides dienests, informācijas tālrunis: 67084200

Informācijas atrašanas vieta: http://www.vvd.gov.lv/izsniegtas-atlaujas-un-licences/zvejas-licences/


Nozvejas sertifikāti

Izsniedz: Valsts vides dienests, informācijas tālrunis: 67084200

Informācijas atrašanas vieta: http://www.vvd.gov.lv/izsniegtas-atlaujas-un-licences/zvejas-licences/


Atļauja A un B kategorijas piesārņojošas darbības veikšanai vai apliecinājums C kategorijas piesārņojošas darbības veikšanai 

Izsniedz: Valsts vides dienests, informācijas tālrunis: 67084200

Informācijas atrašanas vieta: http://www.vvd.gov.lv/pakalpojumi-un-veidlapas/ , pakalpojums tiek sniegts tikai elektroniski: http://www.vvd.gov.lv/e-pakalpojumi/


Atļauja: Lēmums par meža inventarizācijas veicēja reģistrēšanu

Izsniedz: Valsts meža dienests

Informācijas atrašanas vieta: http://www.vmd.gov.lv


Speciālā atļauja (licence) komercdarbībai zvejniecībā starptautiskajos un citu valstu ūdeņos ārpus Baltijas jūras

Izsniedz: Zemkopības ministrija, informācijas tālrunis: 67027660

Informācijas atrašanas vieta: https://www.zm.gov.lv/zivsaimnieciba/statiskas-lapas/dokumentu-iesniegsana-un-pakalpojumi?nid=697#jump


Speciālā atļauja (licence) komercdarbībai zvejniecībā Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī aiz piekrastes ūdeņiem

Izsniedz: Zemkopības ministrija, informācijas tālrunis: 67027660

Informācijas atrašanas vieta: https://www.zm.gov.lv/zivsaimnieciba/statiskas-lapas/dokumentu-iesniegsana-un-pakalpojumi?nid=697#jump 


Speciālā atļauja (licence) komercdarbībai zvejniecībā Baltijas jūrā un Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos

Izsniedz: Zemkopības ministrija, informācijas tālrunis: 67027660

Informācijas atrašanas vieta: https://www.zm.gov.lv/zivsaimnieciba/statiskas-lapas/dokumentu-iesniegsana-un-pakalpojumi?nid=697#jump 


Zivju pircēju reģistrācijas apliecība

Izsniedz: Zemkopības ministrija, informācijas tālrunis: 67027660

Informācijas atrašanas vieta: https://www.zm.gov.lv/zivsaimnieciba/statiskas-lapas/zvejas-kontrole/dokumentu-izsniegsana?nid=1057#jump 


Licence “Lielogu dzērveņu sukāžu iegūšanas paņēmiens” (patents)

Izsniedz: Latvijas valsts augļkopības institūts

Informācijas atrašanas vieta: Latvijas valsts augļkopības institūts, Graudu iela 1, Dobele, kontaktpersona: Edīte Kaufmane 63722294; LR Patentu valde kontakttālrunis 67099600


Licence “Cidoniju sukādes iegūšanas paņēmiens”(patents)

Izsniedz: Latvijas valsts augļkopības institūts

Informācijas atrašanas vieta: Latvijas valsts augļkopības institūts, Graudu iela 1, Dobele, kontaktpersona: Edīte Kaufmane 63722294; LR Patentu valde kontakttālrunis 67099600


Licences līgums par augļkoku stādu pavairošanas materiālu, ražošana un pavairošana

Izsniedz: Latvijas valsts augļkopības institūts

Informācijas atrašanas vieta: Latvijas valsts augļkopības institūts, Graudu iela 1, Dobele, kontaktpersona: Edīte Kaufmane 63722294; LR Patentu valde kontakttālrunis 67099600


Augu aizsardzības līdzekļa  iekļaušana reģistrā, pagaidu iekļaušana reģistrā

Augu aizsardzības līdzekļa reģistrācija, lai izplatītu ar vairākiem tirdzniecības nosaukumiem

Reģistrēta augu aizsardzības līdzekļa lietošanas jomas paplašināšana

Maziem lietojumiem paredzētas atļaujas darbības jomas paplašināšana

Atļauja augu aizsardzības līdzekļa paralēlai tirdzniecībai

Atļauja augu aizsardzības līdzekļa ierobežotai un kontrolētai lietošanai Atļauja reģistrā neesoša augu aizsardzības līdzekļa izplatīšanai un lietošanai pētījumos un eksperimentos Sertifikāts (atļauja) augu aizsardzības līdzekļa reģistrācijai paredzēto efektivitātes pārbaudes izmēģinājumu veikšanai

Atļauja augu aizsardzības līdzekļu lietošanai no lidaparāta

Atļauja ģenētiski modificētus organismus saturošo augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanai vidē

Iestāde: Valsts augu aizsardzības dienests

Informācijas atrašanas vieta: http://www.vaad.gov.lv/sakums/augu-aizsardziba/augu-aizsardziba/augu-aizsardzibas-lidzeklu-registracija.aspx


Augu aizsardzības līdzekļa reģistrācijas apliecība

Izsniedz: Valsts augu aizsardzības dienests

Informācijas atrašanas vieta: http://www.vaad.gov.lv/sakums/augu-aizsardziba/augu-aizsardziba/augu-aizsardzibas-lidzeklu-registracija.aspx 


Speciālā atļauja (licence) augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanai

Izsniedz: Valsts augu aizsardzības dienests

Informācijas atrašanas vieta: http://www.vaad.gov.lv/sakums/augu-aizsardziba/augu-aizsardziba/augu-aizsardzibas-lidzeklu-izplatisana.aspx 


Atļauja profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju, augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru, augu aizsardzības līdzekļu pārdevēju un augu aizsardzības konsultantu apmācībai

Izsniedz: Valsts augu aizsardzības dienests

Informācijas atrašanas vieta: http://www.vaad.gov.lv/sakums/augu-aizsardziba/augu-aizsardzibas-jomas-apmacibas.aspx 


Sertifikāts par augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaužu veikšanu

Izsniedz: Valsts augu aizsardzības dienests

Informācijas atrašanas vieta: http://www.vaad.gov.lv/sakums/augu-aizsardziba/augu-aizsardziba.aspx  


Reģistrācija Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas reģistrā

Iestāde: Valsts augu aizsardzības dienests

Informācijas atrašanas vieta: http://www.vaad.gov.lv/sakums/augu-aizsardziba/augu-aizsardziba/lauksaimniecibas-produktu-integreta-audzesana.aspx 


Ģenētiski modificēto kultūraugu audzētāju reģistrs

Iestāde: Valsts augu aizsardzības dienests

Informācijas atrašanas vieta: http://www.vaad.gov.lv/sakums/registri/genetiski-modificetie-organismi.aspx 


Reģistrācija Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā

Iestāde: Valsts augu aizsardzības dienests

Informācijas atrašanas vieta: http://www.vaad.gov.lv/sakums/augu-aizsardziba/seklu-sertifikacija/registracija-seklaudzetaju-un-seklu-tirgotaju-registra.aspx 


Reģistrācija Fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistrā

Iestāde: Valsts augu aizsardzības dienests

Informācijas atrašanas vieta: www.vaad.gov.lv  


Reģistrācija Koksnes iepakojamā materiāla marķētāju reģistrā

Iestāde: Valsts augu aizsardzības dienests

Informācijas atrašanas vieta: http://www.vaad.gov.lv


Atļauja augu pases sagatavošanai

Izsniedz: Valsts augu aizsardzības dienests

Informācijas atrašanas vieta: http://www.vaad.gov.lv/sakums/augu-aizsardziba/augu-karantina/augu-un-augu-produktu-izplatisana-eiropas-savieniba.aspx 


Mēslošanas līdzekļa reģistrācijas apliecība

Izsniedz: Valsts augu aizsardzības dienests

Informācijas atrašanas vieta: http://www.vaad.gov.lv/sakums/augu-aizsardziba/meslosanas-lidzekli-un-meslosanas-plani.aspx


Atļauja mēslošanas līdzekļa ievešanai vai tirdzniecībai

Izsniedz: Valsts augu aizsardzības dienests

Informācijas atrašanas vieta: http://www.vaad.gov.lv/sakums/augu-aizsardziba/meslosanas-lidzekli-un-meslosanas-plani.aspx 


Vai atradāt šajā lapā meklēto informāciju?
Šī tīmekļa vietne ir daļa no portāla “Tava Eiropa”. Sniedziet mums atsauksmes, izmantojot Eiropas Komisijas atsauksmju veidlapu.

Atsauksme par kvalitāti