• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Licences

9. Transports un uzglabāšana

Licence pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusiem Latvijas teritorijā

Izsniedz: Valsts SIA "Autotransporta direkcija"

Informācijas atrašanas vieta: http://www.atd.lv/


Licence starptautiskajiem pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusiem

Izsniedz: Valsts SIA "Autotransporta direkcija"

Informācijas atrašanas vieta: www.atd.lv


Licence kravas komercpārvadājumiem ar kravas automobiļiem Latvijas teritorijā

Izsniedz: Valsts SIA "Autotransporta direkcija"

Informācijas atrašanas vieta: www.atd.lv


Licence starptautiskajiem kravas komercpārvadājumiem ar kravas automobiļiem

Izsniedz: Valsts SIA "Autotransporta direkcija"

Informācijas atrašanas vieta: www.atd.lv


Eiropas Kopienas atļauja starptautiskajiem pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusu

Izsniedz: Valsts SIA "Autotransporta direkcija"

Informācijas atrašanas vieta: www.atd.lv


Eiropas Kopienas atļauja starptautiskajiem kravu komercpārvadājumiem ar autotransportu

Izsniedz: Valsts SIA "Autotransporta direkcija"

Informācijas atrašanas vieta: www.atd.lv


(ETMK) Eiropas Transporta ministru konferences atļauja

Izsniedz: Valsts SIA "Autotransporta direkcija"

Informācijas atrašanas vieta: www.atd.lv


Starptautiskajos nolīgumos par pārvadājumiem ar autotransportu paredzētās starptautisko pasažieru vai kravas autopārvadājumu atļaujas

Izsniedz: Valsts SIA "Autotransporta direkcija"

Informācijas atrašanas vieta: www.atd.lv


Autovadītāja atestāts komercpārvadājumu veikšanai ar kravas autotransportu Eiropas Savienības teritorijā

Izsniedz: Valsts SIA "Autotransporta direkcija"

Informācijas atrašanas vieta: www.atd.lv


Sertifikāts iekšzemes vai starptautiskajiem pasažieru pašpārvadājumiem

Izsniedz: Valsts SIA "Autotransporta direkcija"

Informācijas atrašanas vieta: www.atd.lv


Sertifikāts iekšzemes vai starptautiskajiem kravu pašpārvadājumiem

Izsniedz: Valsts SIA "Autotransporta direkcija"

Informācijas atrašanas vieta: www.atd.lv


Transportlīdzekļu un to numurēto agregātu tirdzniecības vietas reģistrācijas apliecības izsniegšana

Izsniedz: VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija”

Informācijas atrašanas vieta: www.csdd.lv  


Transportlīdzekļu izgatavošana. Jaunbūvējamo transportlīdzekļu konstrukcijas normatīvtehniskās dokumentācijas saskaņošana un starptautiskā izgatavotāja identifikācijas koda piešķiršana

Izsniedz:  VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija”

Informācijas atrašanas vieta: www.csdd.lv  


Transportlīdzekļu sērijveida pārbūvju normatīvtehniskās dokumentācijas saskaņošana

Izsniedz: VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija”

Informācijas atrašanas vieta: www.csdd.lv 


Transportlīdzekļa sertifikāts dalāmu kokmateriālu lielgabarīta un smagsvara pārvadājumiem

Izsniedz: VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija”

Informācijas atrašanas vieta: www.csdd.lv 


Bīstamo kravu pārvadājumu (ADR) sertifikāts

Izsniedz: VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija”

Informācijas atrašanas vieta: www.csdd.lv  


Transportlīdzekļu vadītāju apmācība. Autoskolas mācību karte

Izsniedz: VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija”

Informācijas atrašanas vieta: www.csdd.lv 


Transportlīdzekļu un to numurēto agregātu tirdzniecības vietas reģistrācijas apliecības izsniegšana

Veic: VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija”

Informācijas atrašanas vieta: www.csdd.lv 


Atzītās aizsardzības organizācijas atbilstības sertifikāts – kuģu, ostu un ostas iekārtu aizsardzība

Izsniedz: VSIA “Latvijas Jūras administrācija”

Informācijas atrašanas vieta: https://www.lja.lv/


Gaisa pārvadājumu licence

Izsniedz: Satiksmes ministrija

Informācijas atrašanas vieta: https://www.sam.gov.lv/lv/pakalpojumi/gaisa-parvadajumu-licences-izsniegsana-0


Pārvadātāja atļauja un transporta līdzekļa atbilstības sertifikāts

Izsniedz: Pārtikas un veterinārais dienests

Informācijas atrašanas vieta: http://www.zm.gov.lv/partikas-un-veterinarais-dienests/statiskas-lapas/veidlapas?nid=2097#jump  


Licence dzelzceļa kravu pārvadājumiem

Izsniedz: Valsts dzelzceļa administrācija

Informācijas atrašanas vieta: www.vda.gov.lv 


Sertifikāts par aeronavigācijas pakalpojumu sniegšanu

Izsniedz: Valsts aģentūra "Civilās aviācijas aģentūra"

Informācijas atrašanas vieta: https://www.caa.gov.lv/lv/cenradis  


Lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācijas apstiprinājuma apliecība

Izsniedz: Valsts aģentūra "Civilās aviācijas aģentūra"

Informācijas atrašanas vieta: https://www.caa.gov.lv/lv/cenradis


Atļauja vai apstiprinājums augsta riska komerciālo specializēto darbību veikšanai

Izsniedz: Valsts aģentūra "Civilās aviācijas aģentūra"

Informācijas atrašanas vieta: https://www.caa.gov.lv/lv/cenradis


Gaisa kuģa ekspluatanta apliecība

Izsniedz: Valsts aģentūra "Civilās aviācijas aģentūra"

Informācijas atrašanas vieta: https://www.caa.gov.lv/lv/cenradis


Lidlauka apliecība

Izsniedz: Valsts aģentūra "Civilās aviācijas aģentūra"

Informācijas atrašanas vieta: https://www.caa.gov.lv/lv/cenradis


Bīstamo kravu gaisa pārvadājumu atļauja

Izsniedz: Valsts aģentūra "Civilās aviācijas aģentūra"

Informācijas atrašanas vieta: https://www.caa.gov.lv/lv/cenradis


Dzelzceļa pārvadātājiem un manevru darbu veicējiem – vienotais drošības sertifikāts

Izsniedz: Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija vai Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra

Informācijas atrašanas vieta: https://www.era.europa.eu/


Drošības apliecība dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājiem un personām, kuras pārvadātāja, manevru darbu veicēja vai dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja uzdevumā nodrošina attiecīgos tehnoloģiskos procesus (dzelzceļa infrastruktūras tehniskā aprīkojuma būvniecību, remontu un apkopi, dzelzceļa ritošā sastāva būvniecību, remontu un tehnisko apkopi un manevru darbus)

Izsniedz: Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija

Informācijas atrašanas vieta: http://www.vdzti.gov.lv


Par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikāts

Izsniedz: Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija

Informācijas atrašanas vieta: http://www.vdzti.gov.lv


Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru II un III sarakstā iekļauto narkotisko un psihotropo vielu un zāļu tranzīta atļauja

Izsniedz: Zāļu valsts aģentūra

Informācijas atrašanas vieta: http://www.vza.gov.lv/


Apstiprinājums veikt civilās aviācijas gaisa kuģa salona apkalpes locekļu sākotnējo apmācību un izdot salona apkalpes locekļu apliecības

Izsniedz: Valsts aģentūra "Civilās aviācijas aģentūra"

Informācijas atrašanas vieta: https://www.caa.gov.lv/lv/cenradis


Civilās aviācijas gaisa kuģa salona apkalpes locekļu sagatavošanas instruktora sertifikāts

Izsniedz: Valsts aģentūra "Civilās aviācijas aģentūra"

Informācijas atrašanas vieta: https://www.caa.gov.lv/lv/cenradis


Lidojuma laikā patērējamo krājumu pilnvarotā piegādātāja statusa piešķiršana

Izsniedz: Valsts aģentūra "Civilās aviācijas aģentūra"

Informācijas atrašanas vieta: https://www.caa.gov.lv/lv/cenradis


Tehniskās apkopes apmācības un eksaminācijas organizācijas apstiprinājuma apliecība

Izsniedz: Valsts aģentūra "Civilās aviācijas aģentūra"

Informācijas atrašanas vieta: https://www.caa.gov.lv/lv/cenradis


Apstiprinātās mācību organizācijas (ATO) sertifikāts

Izsniedz: Valsts aģentūra "Civilās aviācijas aģentūra"

Informācijas atrašanas vieta: https://www.caa.gov.lv/lv/cenradis


Aviācijas medicīnas centra sertifikāts

Izsniedz: Valsts aģentūra "Civilās aviācijas aģentūra"

Informācijas atrašanas vieta: https://www.caa.gov.lv/lv/cenradis


Tehniskās apkopes organizācijas apliecība

Izsniedz: Valsts aģentūra "Civilās aviācijas aģentūra"

Informācijas atrašanas vieta: https://www.caa.gov.lv/lv/cenradis


Gaisa kuģu un to komponentu ražošanas organizācijas darbspējas apliecība

Izsniedz: Valsts aģentūra "Civilās aviācijas aģentūra"

Informācijas atrašanas vieta: https://www.caa.gov.lv/lv/cenradis


Atzītās struktūras bezpilota gaisa kuģu jomā apliecība

Izsniedz: Valsts aģentūra "Civilās aviācijas aģentūra"

Informācijas atrašanas vieta: https://www.caa.gov.lv/lv/cenradis


Vai atradāt šajā lapā meklēto informāciju?
Šī tīmekļa vietne ir daļa no portāla “Tava Eiropa”. Sniedziet mums atsauksmes, izmantojot Eiropas Komisijas atsauksmju veidlapu.

Atsauksme par kvalitāti