• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

SIA reģistrācija komercreģistrā

11. Apmaksā nodevas

Valsts nodevas apmaksu veic pakalpojumu portālā registrs.ur.gov.lv pēc pieteikuma sagatavošanas saskaņā ar pakalpojuma aprēķināto maksu! *Izņemot gadījumos, kad nevar iesniegt portālā.

*Gadījumos, kad pieteikumam nav izveidots e-pakalpojums pakalpojumu portālā, Valsts nodeva ir jāsamaksā pirms pieteikuma iesniegšanas reģistrācijai. Reģistrācija tiek veikta tikai pēc tam, kad Uzņēmumu reģistrs var pārliecināties, ka valsts nodeva ir ieskaitīta Valsts kases kontā. Valsts nodevu var veikt ar pārskaitījumu jebkurā bankā 2 dienas pirms dokumentu iesniegšanas e-pastā vai pa pastu.

Lai atgūtu nepareizi samaksāto (nepareizs konts u.c.) vai pārmaksāto summu par reģistrācijas vai maksas pakalpojumu, Uzņēmumu reģistrā ir jāiesniedz iesniegums.


Reģistrācija 1 - 3 darba dienu laikā

Valsts nodeva par 1 dibinātāja SIA reģistrāciju

75,00 EUR

Reģistrācija 3 darba dienu laikā

Valsts nodeva par 2 un vairāk dibinātāju SIA reģistrāciju

75,00 EUR

Reģistrācija 1 darba dienas laikā

Valsts nodeva par 2 un vairāk dibinātāju SIA reģistrāciju

225,00 EUR


Vai atradāt šajā lapā meklēto informāciju? Šī tīmekļa vietne ir daļa no portāla “Tava Eiropa”.

Sniedziet mums atsauksmes, izmantojot Eiropas Komisijas atsauksmju veidlapu. Atsauksme par kvalitāti