• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

SIA reģistrācija komercreģistrā

5. Pamatkapitāls

Pamatkapitāls ir nauda un citas vērtības naudas izteiksmē, kas ir ieguldītas kapitālsabiedrībā uzņēmējdarbības uzsākšanai un turpināšanai.


Nosacījumi:

  • pamatkapitāls izsakāms euro. Daļas nominālvērtība nedrīkst būt mazāka par vienu centu;
  • minimālais pamatkapitāla lielums ir 2800 EUR;
  • pamatkapitālu apmaksā dibinātāji, to var apmaksāt ar naudas vai mantisko ieguldījumu;
  • līdz pieteikuma iesniegšanai pamatkapitāls apmaksājams vismaz 50% apmērā;
  • pamatkapitāls pilnībā apmaksājams dibināšanas lēmumā vai līgumā noteiktajā termiņā, bet ne vēlāk kā gada laikā no ierakstīšanas komercreģistrā;
  • veicot naudas ieguldījumu, dibinātāji uz dibināmās sabiedrības vārda atver bankā kontu, organizē naudas iemaksāšanu tajā un saņem no bankas komercreģistra iestādei adresētu izziņu vai citu bankas izdotu dokumentu, kas apliecina līdz dibināšanai apmaksātā pamatkapitāla lielumu;
  • veicot mantisko ieguldījumu, jāsniedz mantiskā ieguldījuma atzinums, ko sagatavo dibinātāji, ja mantisko ieguldījumu kopējā vērtība nepārsniedz 5700 EUR un mantiskie ieguldījumi kopā ir mazāk par pusi no sabiedrības pamatkapitāla vai persona, kas ir iekļauta Uzņēmumu reģistra vestā mantiskā ieguldījuma vērtētāju sarakstā.
Atzinums par mantiskā ieguldījuma vērtību paraugs
25,4KB , DOCX , atjaunots