• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

SIA reģistrācija komercreģistrā

4. Statūti

Statūtos nosaka sabiedrības darbības svarīgākos principus. Tos paraksta sabiedrības dibinātājs vai visi dibinātāji.


Dokumentā jānorāda:

  • nosaukums (firma);
  • darbības termiņš un mērķis (ja sabiedrība dibināta uz noteiktu termiņu vai noteikta mērķa sasniegšanai);
  • pamatkapitāla lielums, daļu skaits un nominālvērtība;
  • pārstāvības tiesības (valdes locekļu tiesības pārstāvēt sabiedrību atsevišķi vai kopīgi);
  • padomes locekļu skaits, ja sabiedrībai ir padome;
  • īpaši daļu atsavināšanas noteikumi (ja tādi paredzēti);
  • ja sabiedrībai ir dažādas daļu kategorijas, - daļu kategorijas (norādot tiesības, kuras izriet no katras daļu kategorijas) un katras kategorijas daļu skaits un nominālvērtība;
  • citi noteikumi, ko dibinātājs uzskata par būtiskiem (nav obligāti iekļaujams);
  • parakstīšanas datums.

Statūtos iekļaujami tikai noteikumi, tajos nav iekļaujamas ziņas par, piemēram, juridisko adresi, konkrētām personām, kas ir dalībnieki un amatpersonas, kā arī dalībnieku daļu sadalījumu.

Statūtu paraugs
19,5KB , DOCX , atjaunots

Statūtu paraugs (ENG)
21,5KB , DOCX , izveidots