• lv
  • en

SIA izmaiņas informācijā par personas datiem

1. Kopsavilkums

Mainoties personas datiem izmaiņas piesakāmas Uzņēmumu reģistrā.

  • 1-3 darba dienas
    Izskatīšana

Iesniedzamie dokumenti:

Mainoties personas datiem par dalībnieku, nepieciešams veikt grozījumus dalībnieku reģistrā.

Ja mainās personas dati par valdes locekli, kam ir Latvijas Republikas personas kods, iesniedzama tikai pieteikuma veidlapa KR18, vai arī paziņojums par to sūtāms uz Uzņēmumu reģistra elektroniskā pasta adresi info@ur.gov.lv, par izmaiņām nav jāmaksā ne valsts nodeva, ne maksa par publikāciju oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.