• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

SIA izmaiņas informācijā par personas datiem

1. Kopsavilkums

Mainoties personas datiem izmaiņas piesakāmas Uzņēmumu reģistrā.

  • 1-3 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)*
    Izskatīšana

* Likumā noteiktais termiņš dokumentu izskatīšanai var tikt pagarināts, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu.


Iesniedzamie dokumenti:

Dokumentu iesniegšanas termiņš Uzņēmumu reģistrā: 14 dienas no informācijas uzzināšanas/ izmaiņām.

Ja mainās personas dati tikai par valdes locekli, kam ir Latvijas Republikas personas kods, iesniedzama pieteikuma veidlapa KR18 vai arī paziņojums par personas datu izmaiņām sūtāms uz Uzņēmumu reģistra elektroniskā pasta adresi pasts@ur.gov.lv. Šādā gadījumā par izmaiņām nav jāmaksā valsts nodeva.

Ja vienlaikus mainās personas dati par dalībnieku, nepieciešams veikt grozījumus dalībnieku reģistrā.