• lv
  • en

SIA izmaiņas valdes sastāvā

1. Kopsavilkums

Lēmumu par izmaiņām valdes sastāvā pieņem dalībnieku sapulce. Valdes skaitliskajam sastāvam un valdes locekļu pārstāvības tiesību apjomam ir jāatbilst statūtos noteiktajam. Valdi ieceļ uz nenoteiktu termiņu, izņemot, ja statūtos ir paredzēts noteikts termiņš. Valdes loceklis ir uzskatāms par ieceltu amatā ar dalībnieku sapulces lēmuma brīdi, ja vien lēmumā nav noteikts vēlāks amatā stāšanās datums.

  • 1-3 darba dienas
    Izskatīšana

Iesniedzamie dokumenti: