• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

SIA izmaiņas valdes sastāvā

1. Kopsavilkums

Lēmumu par izmaiņām valdes sastāvā pieņem dalībnieku sapulce. Valdes skaitliskajam sastāvam un valdes locekļu pārstāvības tiesību apjomam ir jāatbilst statūtos noteiktajam. Valdi ieceļ uz nenoteiktu termiņu, izņemot, ja statūtos ir paredzēts noteikts termiņš. Valdes loceklis ir uzskatāms par ieceltu amatā ar dalībnieku sapulces lēmuma brīdi, ja vien lēmumā nav noteikts vēlāks amatā stāšanās datums.

Ja dalībnieks ir miris, līdz mantojuma apliecības saņemšanai dalībnieka vārdā lēmumu par valdes iecelšanu ir tiesīgs pieņemt mantojuma aizgādnis. Šajā gadījumā iesniedzams bāriņtiesas lēmums par aizgādņa iecelšanu atstātajam mantojumam.

Norādām, ka saskaņā ar Komerclikumu dalībniekiem/ akcionāriem ir tiesības piedalīties un balsot sapulcē attālināti, vai balsot pirms sapulces. Plašāk lasiet sadaļā Skaidrojums par attālināto dalību dalībnieku, akcionāru un biedru sapulcēs.

  • 1-3 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)
    Izskatīšana

Iesniedzamie dokumenti:

Dokumentu iesniegšanas termiņš Uzņēmumu reģistrā: 14 dienas no lēmuma pieņemšanas

Skatīt informāciju par to, kā kļūt par komersanta amatpersonu un administratīvo locekli, kā arī par to pienākumiem un pilnvarojumu.