• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

SIA padomes sastāva maiņa

1. Kopsavilkums

Lēmumu par izmaiņām padomes sastāvā pieņem dalībnieku sapulce. Dalībnieku sapulce var lemt par katra padomes locekļa iecelšanu vai atcelšanu atsevišķi. Ja statūtos ir paredzēts akciju sabiedrībām piemērojamais padomes regulējums par padomes iecelšanu, dalībnieku sapulcei jāievēl viss padomes sastāvs vienlaicīgi. Padomes loceklim ir tiesības pašam atkāpties no amata.

Norādām, ka saskaņā ar Komerclikumu dalībniekiem/ akcionāriem ir tiesības piedalīties un balsot sapulcē attālināti, vai balsot pirms sapulces. Plašāk lasiet sadaļā Skaidrojums par attālināto dalību dalībnieku, akcionāru un biedru sapulcēs.

  • 1-3 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)*
    Izskatīšana

* Likumā noteiktais termiņš dokumentu izskatīšanai var tikt pagarināts, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu.


Iesniedzamie dokumenti:

Dokumentu iesniegšanas termiņš Uzņēmumu reģistrā: 14 dienas no lēmuma pieņemšanas

Skatīt informāciju par to, kā kļūt par komersanta amatpersonu un administratīvo locekli, kā arī par to pienākumiem un pilnvarojumu.