• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

SIA padomes sastāva maiņa

3. Aizpildi reģistrācijas veidlapu

Pieteikuma veidlapu KR18 paraksta valde. Ja padomes loceklis pats atkāpies no amata, pieteikumu paraksta viņš pats vai valde.


Papildus informācija:

  • veicot izmaiņas padomes sastāvā, pieteikuma veidlapā KR18 3.2. apakšpunktā norādāms viss aktuālais padomes sastāvs, arī tie padomes locekļi, attiecībā uz kuriem netiek veiktas izmaiņas.
KR18 veidlapa
91,8KB , DOCX , atjaunots

Nepieciešamības gadījumā veidlapas ailes var kopēt.