• lv
  • en

SIA pamatkapitāla otrās daļas apmaksa

1. Kopsavilkums

Ja pamatkapitāls pēc dibināšanas vai pamatkapitāla palielināšanas nav uzreiz apmaksāts, dalībniekiem ir pienākums to apmaksāt, atbilstoši dibināšanas līgumā vai pamatkapitāla palielināšanas noteikumos noteiktajam termiņam.

  • 1-3 darba dienas
    Izskatīšana

 Iesniedzamie dokumenti:

Ja pamatkapitāla pilna apmaksa tiek pieteikta atsevišķi pēc dibināšanas vai pamatkapitāla palielināšanas, Sabiedrībai nav pienākuma sniegt bankas izziņu vai citu dokumentu, kas apliecina pamatkapitāla apmaksu.