• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

SIA pamatkapitāla palielināšana

2. Pamatkapitāls

Pamatkapitāls ir nauda un citas vērtības naudas izteiksmē, kas ir ieguldītas kapitālsabiedrībā uzņēmējdarbības uzsākšanai un turpināšanai.


Nosacījumi:

  • Pamatkapitālu var palielināt izdarot naudas ieguldījumu
  • Pamatkapitālu var palielināt izdarot mantisko ieguldījumu
  • Pamatkapitālā daļēji vai pilnībā ieskaitot pozitīvo starpību starp pašu kapitālu un summu, ko veido pamatkapitāls un rezerves, kuras saskaņā ar likumu nedrīkst ieskaitīt pamatkapitāla palielināšanai
  • Pamatkapitālā daļēji vai pilnībā ieskaitot obligāto rezervi