• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

SIA pamatkapitāla palielināšana

6. Pieteikums daļu iegūšanai

Esošais dalībnieks un/vai trešā persona iesniedz pieteikumu sabiedrības valdei par jauno daļu iegūšanu. Valde par akceptu paziņo esošajam un/vai jaunajam dalībniekam.


Dokumentā norāda:

  • sabiedrības nosaukumu;
  • piedāvājumu iegūt sabiedrības daļas;
  • daļu skaitu, kuru persona vēlas iegūt;
  • veidu, ar kuru iegūtās daļas tiks apmaksātas atbilstoši pamatkapitāla palielināšanas noteikumiem;
  • ieguldījuma izdarīšanas termiņu, nepārsniedzot pamatkapitāla palielināšanas noteikumos minēto.

Esošais un/vai jaunais dalībnieks pamatkapitālu apmaksā pamatkapitāla palielināšanas noteikumos paredzētajā termiņā, bet ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no dienas, kad pieņemts lēmums par pamatkapitāla palielināšanu.

Pieteikuma paraugs
15,2KB , DOCX , izveidots