• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

SIA pamatkapitāla samazināšana 1.posms

4. Paziņojums par pamatkapitāla samazināšanu

Lai aizsargātu kreditorus, sabiedrībai par pamatkapitāla samazināšanu nepieciešams nosūtīt paziņojumus sabiedrības kreditoriem.


Paziņojumā jānorāda:

  • piecu dienu laikā pēc lēmuma par pamatkapitāla samazināšanu pieņemšanas sabiedrība nosūta rakstveida paziņojumus par pamatkapitāla samazināšanu un par jauno pamatkapitāla lielumu visiem zināmajiem sabiedrības kreditoriem.