• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

SIA pamatkapitāla samazināšana 2.posms

1. Kopsavilkums

Pamatkapitāla samazināšanas otro posmu var uzsākt, kad beidzies kreditoru prasījumu pieteikšanas termiņš un prasījumi ir nodrošināti. Pieteikumu var sniegt ne ātrāk par mēnesi no paziņojuma publikācijas dienas un ne vēlāk kā 6 mēnešus pēc lēmuma par pamatkapitāla samazināšanu pieņemšanas.

  • 1-3 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)
    Izskatīšana

Iesniedzamie dokumenti:

Dokumentu iesniegšanas termiņš Uzņēmumu reģistrā: 3 dienas no dalībnieku reģistra nodalījuma parakstīšanas, ne vēlāk kā pēc 6 mēnešiem no dienas, kad pieņemts lēmums par pamatkapitāla samazināšanu