• lv
  • en

SIA pamatkapitāls uz EIRO

1. Kopsavilkums

Sakarā ar eiro ieviešanu Latvijā, katrai kapitālsabiedrībai jāveic pamatkapitāla denominācija (pamatkapitāla izmaiņas pārejai uz eiro). Sabiedrības, kas līdz 2016.gada 30.jūnijam nebija veikušas denomināciju, piesakot komercreģistra iestādei jebkuras izmaiņas komercreģistra ierakstos vai dokumentu reģistrāciju (pievienošanu reģistrācijas lietai), vienlaikus ir jāpiesaka pamatkapitāla izmaiņas pārejai uz eiro.

  • 1-3 darba dienas
    Izskatīšana

 Iesniedzamie dokumenti:

 Pamatkapitāla izmaiņas uz eiro var nepieteikt šādos gadījumos:

  • kapitālsabiedrība, kas nav veikusi pamatkapitāla denomināciju, piesaka tās darbības izbeigšanu un iesniedz visus pieteikumus saistībā ar likvidāciju. Ja tiks nolemts atjaunot kapitālsabiedrības darbību, tad vienlaikus ar šo pieteikumu būs jāiesniedz arī pieteikums par denomināciju;
  • tām sabiedrībām, kurām ir uzsākts maksātnespējas process;
  • tām sabiedrībām, kuru darbība tiks izbeigta bez likvidācijas reorganizācijas procesā.