• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

SIA pamatkapitāls uz EIRO

1. Kopsavilkums

Sakarā ar eiro ieviešanu Latvijā, katrai kapitālsabiedrībai jāveic pamatkapitāla denominācija (pamatkapitāla izmaiņas pārejai uz eiro). Sabiedrības, kas līdz 2016.gada 30.jūnijam nebija veikušas denomināciju, piesakot komercreģistra iestādei jebkuras izmaiņas komercreģistra ierakstos vai dokumentu reģistrāciju (pievienošanu reģistrācijas lietai), vienlaikus ir jāpiesaka pamatkapitāla izmaiņas pārejai uz eiro.

Norādām, ka saskaņā ar Komerclikumu dalībniekiem/ akcionāriem ir tiesības piedalīties un balsot sapulcē attālināti, vai balsot pirms sapulces. Plašāk lasiet sadaļā Skaidrojums par attālināto dalību dalībnieku, akcionāru un biedru sapulcēs.

  • 1-3 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)*
    Izskatīšana

* Likumā noteiktais termiņš dokumentu izskatīšanai var tikt pagarināts, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu.


Iesniedzamie dokumenti:

Dokumentu iesniegšanas termiņš Uzņēmumu reģistrā: 3 dienas no dalībnieku reģistra nodalījuma parakstīšanas.

 Pamatkapitāla izmaiņas uz eiro var nepieteikt šādos gadījumos:

  • kapitālsabiedrība, kas nav veikusi pamatkapitāla denomināciju, piesaka tās darbības izbeigšanu un iesniedz visus pieteikumus saistībā ar likvidāciju. Ja tiks nolemts atjaunot kapitālsabiedrības darbību, tad vienlaikus ar šo pieteikumu būs jāiesniedz arī pieteikums par denomināciju;
  • tām sabiedrībām, kurām ir uzsākts maksātnespējas process;
  • tām sabiedrībām, kuru darbība tiks izbeigta bez likvidācijas reorganizācijas procesā.