• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

SIA pamatkapitāls uz EIRO

2. Pamatkapitāla izteikšana eiro

Denominācija veicama, saglabājot esošo proporcionalitāti starp kapitālsabiedrības dalībniekiem un minimizējot pamatkapitāla izmaiņas. Kapitālsabiedrības pamatkapitālu veido pamatkapitāla daļu skaits, kas reizināts ar pamatkapitāla daļas nominālvērtību.


Nosacījumi:

  • Pamatkapitāla lielumam ir jābūt izteiktam EUR. Daļas nominālvērtība nedrīkst būt mazāka par vienu centu
  • Pārrēķinot vienas daļas nominālvērtību, ievēro noteikto eiro maiņas kursu
  • Pārrēķināto summu noapaļo uz leju
  • No katras pamatkapitāla daļas paliek pāri noteikta summa , izmaksā sabiedrības dalībniekiem proporcionāli viņiem piederošajām pamatkapitāla daļām, vai arī šo vērtību pārskaitīšanu kapitālsabiedrības rezervēs
  • Ieskaitīt rezervēs vai izmaksāt dalībniekiem var tikai tādu vērtību, ko pie esošās nominālvērtības nevar izteikt jaunās kapitāla daļās, vienlaikus saglabājot dalībnieku proporcionalitāti
  • Denominācijas rezultātā nedrīkst samazināties dalībnieka tiesību apjoms. Respektīvi, ja dalībniekam piederošo daļu skaits pirms denominācijas ir virs kāda no noteiktajiem sliekšņiem, kas dalībniekam piešķir konkrētas tiesības (5%, 10%, 1/3 no pamatkapitāla), denominācijas rezultātā tas nedrīkst samazināties (piemēram no 10% uz 9,99%)
  • Denominācijas rezultātā pamatkapitāls var maksimāli samazināties par 1,6% (piemēram no 2000 LVL uz 2800 EUR), taču to var darīt tikai gadījumā, ja pie noteiktās daļas nominālvērtības no atlikuma nevar izdot jaunas daļas, ievērojot esošo dalībnieku proporcionalitāti