• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Sapulču izsludināšana un atklāšana

2. Aizpildi pieteikumu

Pieteikumu paraksta dalībnieks, akcionārs, biedrs vai tā pilnvarotā persona.


Dokumentā jānorāda:

  • sabiedrības, kuras sapulce jāsasauc, nosaukums un reģistrācijas numurs;
  • informācija par personām, kas prasa sasaukt sapulci: fiziskai personai vārds, uzvārds, personas kods (personai bez Latvijas Republikas personas koda – dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs, izdošanas datums, izdevējinstitūcija un valsts); juridiskai personai nosaukums, reģistrācijas numurs, pārstāvja personas dati, pārstāvības tiesību pamats;
  • sapulces sasaukšanas pieprasītāja saistība ar Sabiedrību (dalībnieks, akcionārs, biedrs);
  • sasaucamās sapulces veids (kārtējā vai ārkārtas);
  • sasaucamās sapulces darba kārtība.